Petroleum News

Kľúčovému skladovateľovi zemného plynu na Slovensku, spoločnosti Nafta,sa nepodarilo predať celú uskladňovaciu kapacitu v ponúkanom objeme 255 mil. metrov kubických, ale iba 239 mil. metrov kubických.
Obavy o budúcnosť eurozóny, slabé makroekonomické čísla hlavných odberateľov energií (USA, Nemecko, Čína) a vysoké zásoby ropy a plynu spôsobili prudký prepad cien ropy.
V záujme ochrany životného prostredia odporučila Medzinárodná agentúra pre energiu (IEA) vyspelým štátom prijať pravidlá regulujúce ťažbu bridlicového plynu.
Argentínska vláda v úvode júna na valnom zhromaždení ropnej spoločnosti YPF zavŕšila zoštátnenie 51 percent akcií španielskeho Repsolu v YPF.
Podľa Medzinárodnej agentúry pre energiu (IEA) sa vďaka nevídanému rozmachu ťažby bridlicového plynu môžu USA stať najväčším producentom na svete a predstihnúť Rusko.
Cena ropy zaznamenala na rozhraní mája a júna 2012 ďalší pokles, spôsobený negatívnymi správami z amerického trhu práce. Podiel na prepade ceny má tiež stav Európskej únie.
Správu Ministerstva hospodárstva SR o zámere vybudovať rafinériu vo vietnamskej provincii Binh Duong potvrdil hovorca spoločnosti SLOVNAFT, a.s., Anton Molnár.
Napriek zníženiu cien Saudská Arábia ako najväčší exportér stále dodáva na trh veľký objem ropy. Významnejšie neklesli ani dodávky z Iránu.
Španielska energetická skupina Repsol chce v najbližších štyroch rokoch nasmerovať významné investície do prieskumu nových ložísk ropy a zemného plynu.
Britská rafinéria Coryton vo vlastníctve najväčšieho nezávislého prevádzkovateľa rafinérií v Európe, švajčiarskej spoločnosti Petroplus, zrejme končí.