Slovnaft zmodernizoval stanicu na meranie kvality ovzdušia vo Vlčom hrdle

Spoločnosť Slovnaft zmodernizovala aj svoju tretiu monitorovaciu stanicu na meranie kvality ovzdušia, ktorá sa nachádza priamo v bratislavskom Vlčom hrdle. Informoval o tom Anton Molnár, hovorca a riaditeľ komunikácie spoločnosti. Správu priniesla agentúra TASR.
      Na monitorovacej stanici sa podľa jeho informácií vymenili všetky analyzátory a rozsah meraní sa rozšíril o tuhé znečisťujúce látky PM2,5, čo sú malé prachové častice alebo sadze, a tiež o látky benzén, toluén a xylén. Úprava stanice vo Vlčom hrdle ukončila modernizáciu všetkých troch monitorovacích staníc kvality ovzdušia v správe Slovnaftu. Spoločnosť celkovo do ich úpravy investovala 600.000 eur.
      Spresnil, že v rámci modernizácie monitorovacej stanice vo Vlčom hrdle spoločnosť vymenila celý merací kontajner, nainštalovala nové emisné analyzátory na meranie ozónu (O3), oxidov dusíka (NO, NO2, NOx), oxidu siričitého (SO2), oxidu uhoľnatého (CO), metánu (CH4), sírovodíka(H2S), nemetánových uhľovodíkov (NMHC), celkových uhľovodíkov (THC), B-T-X (benzén, toluén, xylén) a tuhých znečisťujúcich látok PM10 a PM2,5 v ovzduší. Boli opravené základová doska a elektrická prípojka. Meracia stanica zachytáva a meria v ovzduší vplyvy Slovnaftu, dopravy, ako aj ďalších znečisťovateľov.
      Molnár zdôraznil, že inštaláciou monitorovacej stanice vo Vlčom Hrdle spoločnosť dokončila komplexnú modernizáciu monitorovacích staníc vo svojej správe. V roku 2019 prešla modernizáciou meracia stanica v Podunajských Biskupiciach, v roku 2020 stanica v Rovinke. V rámci modernizácie získali meracie stanice nové vonkajšie kontajnery aj analyzátory.
      Informoval, že po inštalácii nových meracích prístrojov prešla monitorovacia stanica kontrolou akreditovanou skupinou a laboratóriami. Následne Národná energetická spoločnosť, ktorá je akreditovaným inšpekčným orgánom, vydala správu o úplnej oprávnenej inšpekcii zhody a o výsledkoch integrálnej oprávnenej kalibrácie a skúšky automatizovaného meracieho systému kvality ovzdušia, ktorá potvrdila, že meracie prístroje spoločnosti Slovnaft spĺňajú požiadavky na umiestnenie aj kvalitu meraní. V závere augusta meracia stanica vo Vlčom Hrdle získala povolenie na trvalé užívanie po vykonaných zmenách.
      Pripomenul, že Slovnaft ako prvý priemyselný podnik na Slovensku sprístupnil ešte v júli 2019 dáta zo svojich monitorovacích staníc širokej verejnosti. Informácie sú zverejnené na stránke Slovenského hydrometeorologického ústavu v časti spravodajstvo kvality ovzdušia aj na informačnom paneli v spoločnosti Slovnaft. Záujemcovia ich môžu nájsť aj v mobilnej aplikácii Sused Slovnaft.
      Skupina Slovnaft je integrovanou rafinérsko-petrochemickou skupinou. Kľúčovou spoločnosťou skupiny je Slovnaft, ktorá sa zaoberá najmä spracovaním ropy v jednej z najkomplexnejších európskych rafinérií a veľkoobchodným a maloobchodným predajom pohonných hmôt. Slovnaft prevádzkuje najväčšiu sieť čerpacích staníc v SR. Skupina Slovnaft je členom medzinárodnej Skupiny MOL.