Skupina MOL a Meraxis budú spolupracovať pri výrobe recyklovaných plastov

Švajčiarska obchodná skupina Meraxis a popredná stredoeurópska integrovaná ropná, plynárenská a petrochemická Skupina MOL uzavreli strategické partnerstvo, zamerané na vývoj a výrobu recyklovaných polyolefínov. Cieľom je vyvíjať a vyrábať vysoko kvalitné materiály na báze recyklácie a distribuovať ich do celého sveta.

Meraxis bude dodávať Skupine MOL vysoko kvalitné recyklované materiály, ktoré budú blendované polyolefinmi Skupiny MOL. Na základe poznatkov Meraxis a Skupiny MOL o kombinovanom kompaundovaní vznikne nové produktové portfólio. Výroba sa primárne plánuje v spoločnosti Aurora Kunststoffe GmbH, ktorá je členom Skupiny MOL v Nemecku. Na distribúcii sa budú do budúcna podieľať obaja partneri. Partnerstvo vytvorí pre zákazníkov jedinečnú ponuku tým, že im poskytne kompetencie v celom hodnotovom reťazci produktu od nákupu, cez kompaundovanie a predaj až po technický servis. Predstavitelia oboch spoločností podpísali spoločnú zmluvu o zámere spolupráce.

 
"Skupina MOL je pre nás kľúčovým strategickým partnerom. Ako jeden z popredných výrobcov polymérov v Európe MOL už dávnejšie prijal záväzok o uzavretej cirkulárnej ekonomike," povedal Dr. Stefan Girschik, generálny riaditeľ Skupiny Meraxis. "Naším cieľom je využiť kombináciu odborných znalostí oboch spoločností na uspokojenie rastúceho dopytu po vysoko kvalitných plastových recyklátoch v automobilovom, stavebnom a obalovom priemysle. Potenciál, ktorý ponúkajú recykláty pri výrobe vysoko kvalitných plastových výrobkov, ešte zďaleka nie je vyčerpaný. Naša strategická spolupráca nám umožní urobiť významný krok k optimalizovanému riadeniu recyklácie," dodal Dr. Stefan Girschik.
 
"Kompaundácia je dôležitou súčasťou našej transformácie na popredného hráča v segmente chémie v regióne strednej a východnej Európy. Legislatívne požiadavky aj preferencie zákazníkov sa neustále menia a Skupina MOL vníma rastúci význam recyklovaného materiálu bez ohľadu na odvetvie. Naše partnerstvo nám umožní rýchly vývoj recyklátov spĺňajúcich požiadavky zákazníkov a podporí náš rast v oblasti kompaundovaných materiálov. Poskytne nám tiež prístup k najkvalitnejším zdrojom surovín a umožní nám dodávať do našich medzinárodných distribučných sietí recyklované materiály v požadovanom objeme a kvalite. Meraxis má rozsiahle znalosti pokrývajúce celý hodnotový reťazec. Spoločne chceme zvýšiť rýchlosť pri dosahovaní cieľov v oblasti udržateľnosti," zdôraznil Gabriel Szabó, viceprezident Skupiny MOL pre Downstream.
 
Skupina MOL ako jeden z popredných európskych výrobcov polymérov dlhodobo rozširuje svoje podnikanie v petrochémii. Do oblasti kompaundovania vstúpila v novembri 2019 akvizíciou spoločnosti Aurora Kunststoffe a pokračuje vo svojej stratégii "Enter Tomorrow 2030", zameranej na prechod od tradičného podnikateľského modelu založeného na motorových palivách divízie Downstream k portfóliu petrochemických produktov s vyššou pridanou hodnotou. Spoločnosť sa chce presadiť ako líder na trhu recyklácie a kompaundovania v strednej a východnej Európe.
 
Po zlúčení dvoch globálnych švajčiarskych spoločností MB Barter & Trading a REHAU GmbH pôsobí Meraxis na trhu vyše roka a okrem iného zodpovedá za globálne dodávky výrobného materiálu pre skupinu REHAU. Spoločnosť neustále rozširuje svoje portfólio primárnych a recyklovaných materiálov, pričom spolupracuje s množstvom partnerov a dodávateľov. Spoločnostiam z celého sveta dodáva re-granuláty a kompaundované zmesi v požadovanej kvalite a objeme prostredníctvom jediného kontaktného miesta.