Petroleum News

Chorvátska ropná spoločnosť INA dnes oznámila objavenie nového ložiska ropy a plynu, ktoré sa nachádza približne 40 kilometrov južne od Záhrebu.
Organizácia spojených národov a UNESCO vyhlásili tento rok za Medzinárodný rok chémie. Jeho mottom je Chémia je náš život, naša budúcnosť. Hlavnými cieľmi zasa je zvýšiť vnímanie chémie ako prostriedku na zabezpečenie ľudských potrieb i zvýšiť záujem mladej generácie o ňu. Ďalej má podporiť nadšenie pre tvorivú budúcnosť chémie a osláviť a zdôrazniť úlohu žien vo vede.