Konferencia o spracovaní ropy a seminár - prezentácie

Prezentácie zo 46. medzinárodnej konferencie o spracovaní ropy a predkonferenčného seminára Súčasné trendy v komplexnom spracovaní ropy a druhá generácia biopalív.

Začiatkom júna sa v Bratislave uskutočnila 46. medzinárodná konferencia o spracovaní ropy

Prezentácie z konferencie

Deň pred konferenciou sa konal seminár Súčasné trendy v spracovaní ropy a druhá generácia biopalív

Prezentácie zo seminára