Odborné publikácie

Enviromentálne a bezpečnostné požiadavky
K. Balog, Požiarnotechnický a expertíny ústav MV SR
Bezpečnostní studie velké jednotky metodou HAZOP
F. Babinec, M. Hlavinka, V.Raška
Základní faktory a jejich vliv na integritu reaktoru zařízení hydrokraku
Ing. Otakar Libra, Ing. Zbyněk Uher, Ing. Jaroslav Konečný