Petroleum News

Priemerná cena benzínu v USA bola 7. januára na úrovni približne 3,08 USD za galón. Pred tromi týždňami bola priemerná cena benzínu 2,98 USD za galón.
Profituje predovšetkým zo zahraničného dopytu Bratislava - Priemysel na Slovensku svojím medziročným tempom rastu v novembri minulého roka viac ako o 17 percent profituje predovšetkým z dopytu zo zahraničia, najmä z Nemecka.
Chorvátska ropná spoločnosť INA dnes oznámila objavenie nového ložiska ropy a plynu, ktoré sa nachádza približne 40 kilometrov južne od Záhrebu.
Organizácia spojených národov a UNESCO vyhlásili tento rok za Medzinárodný rok chémie. Jeho mottom je Chémia je náš život, naša budúcnosť. Hlavnými cieľmi zasa je zvýšiť vnímanie chémie ako prostriedku na zabezpečenie ľudských potrieb i zvýšiť záujem mladej generácie o ňu. Ďalej má podporiť nadšenie pre tvorivú budúcnosť chémie a osláviť a zdôrazniť úlohu žien vo vede.