Spoločnosť Nafta dosiahla v roku 2019 zisk po zdanení 70,1 mil. eur

Akciová spoločnosť Nafta pôsobiaca v podzemnom skladovaní zemného plynu a v prieskume a ťažbe uhľovodíkov dosiahla v roku 2019 zisk po zdanení vo výške 70,1 milióna eur. Informovala o tom referentka spoločnosti pre externú komunikáciu Martina Štecová. Informáciu priniesla agentúra TASR.

      Významným míľnikom uplynulého roka v oblasti skladovania plynu bol podľa jej informácií predovšetkým vstup spoločnosti Nafta na nemecký trh vďaka akvizícii troch podzemných zásobníkov v Bavorsku. V prieskumných činnostiach pokračovala Nafta aj na Ukrajine, kde aktívne pôsobí už od roku 2016.
      Zaujímavý vývoj v minulom roku zaznamenala spoločnosť podľa nej najmä v oblasti skladovania zemného plynu, keď už v letných mesiacoch boli podzemné zásobníky naplnené na úroveň 100 %. Bolo to v dôsledku obáv zákazníkov z možného nepredĺženia kontraktu medzi Ruskom a Ukrajinou na konci roku 2019, čo viedlo k predzásobeniu sa plynom.
      "V uplynulom roku sme pokračovali v napĺňaní stratégie rastu našich kľúčových činností a v efektívnom využívaní dlhoročného know-how doma aj na zahraničných trhoch. Úspešne sme sa etablovali na nemeckom trhu a svoje rozsiahle skúsenosti sme uplatnili aj na Ukrajine," zhodnotil rok 2019 generálny riaditeľ spoločnosti Martin Bartošovič.
      V oblasti prieskumu a ťažby uhľovodíkov Nafta v minulom roku pokračovala v úspešných medzinárodných spoluprácach, domácich a zahraničných projektoch. V regióne Trnava, kde pokračuje ťažba uhľovodíkov už niekoľko desiatok rokov, sa zrealizoval prieskumný vrt Trakovice 13. Zároveň sa podarilo získať nové prieskumné územie na východnom Slovensku a vo Viedenskej panve. Prieskumná činnosť pokračovala aj na Ukrajine, kde aktívne pôsobí spoločnosť už od roku 2016. V rámci licencie Užhorod Nafta spolu s partnerom zo spoločnosti Cub Energy Inc. zrealizovala prvý prieskumný vrt.
      Nafta dlhoročne pôsobí v oblasti skladovania a budovania podzemných zásobníkov zemného plynu na Slovensku a zároveň je slovenským lídrom v prieskume a ťažbe uhľovodíkov. Spoločnosť aktívne pôsobí okrem Slovenska aj v Českej republike, Nemecku, Rakúsku a na Ukrajine.