Spoločnosť EIG podpísala zmluvu s firmou Aramco

Konzorcium vedené spoločnosťou EIG získa 49%-ný podiel v novozaloženej firme Aramco Oil Pipelines Co. a právo vyberať po dobu 25 rokov poplatky za ropu prepravenú prostredníctvom sietí ropovodov spravovaných firmou Aramco. Ide o jednu z najväčších svetových transakcií v oblasti energetickej infraštruktúry. Informovala o tom agentúra TASR.

 

    EIG, popredný inštitucionálny investor do globálneho energetického sektora a jedna z popredných svetových firiem v oblasti investícií do infraštruktúry, dnes oznámila, že uzavrela zmluvu o prenájme a spätnom prenájme s firmou Saudi Arabian Oil Co. (Ďalej len "Aramco"), na základe ktorej získava konzorcium investorov pod vedením spoločnosti EIG 49%-ný podiel vo firme Aramco Oil Pipelines Company (ďalej len "Aramco Oil Pipelines"), novo založenom subjekte, a to spolu s právom vyberať počas 25 rokov poplatky za ropu prepravenú prostredníctvom sietí ropovodov spravovanú firmou Aramco. Celková hodnota transakcie predstavuje zhruba 12,4 miliardy dolárov a spoločnosť Aramco v novozaloženom subjekte bude držať zvyšný 51%-ný podiel, čo znamená, že celková hodnota spoločnosti Aramco Oil Pipelines je približne 25,3 miliardy dolárov.
      Sieť ropovodov, ktorá zahŕňa všetky existujúce aj budúce stabilizované ropovody firmy Aramco v Kráľovstve Saudskej Arábie, prepája ropné náleziská so spracovateľskými firmami. Cez túto sieť prechádza 100% ropy, ktorú firma Aramco v Kráľovstve Saudskej Arábie vyťaží na základe svojej koncesionárskej zmluvy.
      Súčasťou tejto transakcie je aj prenájom stabilizovanej ropovodného siete firmy Aramco novozaloženej spoločnosti Aramco Oil Pipelines a firma Aramco Oil Pipelines na oplátku udelí spoločnosti Aramco výlučné práva využívať, prevádzkovať, prepravovať a udržiavať celú ropovodnú sieť na dobu 25 rokov výmenou za štvrťročné tarifné poplatky, ktoré budú hradené spoločnosti Aramco. Výška týchto poplatkov bude vypočítaná zo záväzku minimálneho odberu ropy. Spoločnosť Aramco si tak za všetkých okolností udržií svoje vlastnícke práva k svojej ropovodného sieti a ponesie všetky prevádzkové a kapitálová riziká. Transakcia žiadnym spôsobom neobmedzuje súčasné objemy ropnej produkcie firmy Aramco, ktoré závisia od dopytu zo strany Kráľovstva Saudskej Arábie.
      "Pre investorov spoločnosti EIG sa jedná o skvelú príležitosť a sme veľmi radi, že môžeme s firmou Aramco spolupracovať na tomto obrovskom globálnom infraštruktúrnom projekte," povedal R. Blair Thomas, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ firmy EIG. "Táto transakcia skvele zapadá do filozofie firmy EIG, ktorá je založená na investovaní do vysoko kvalitných aktív a generovaní zisku z kriticky dôležitej infraštruktúry. Tešíme sa na dlhodobé partnerstvo s firmou Aramco a na vytváranie ďalších hodnôt pre našich investorov prostredníctvom tejto významnej investície."
      Amin H. Nasser, prezident a generálny riaditeľ firmy Aramco, povedal: "Táto významná transakcia predstavuje ďalší významný krok vpred v napĺňaní programu optimalizácie nášho portfólia. Využívame nové príležitosti, a to aj v súvislosti s programom Shareek, ktorý Kráľovstvo Saudskej Arábie nedávno predstavilo. Táto transakcia navyše ešte viac posilní silné kapitálové zázemie firmy Aramco a pomôže nám maximalizovať zisky pre našich akcionárov. A našim dlhoročným partnerom sa investície do jednej z najpozoruhodnejších energetických infraštruktúr na svete rozhodne vyplatia. Tešíme sa na využívanie ďalších budúcich príležitostí v rámci našej dlhodobej stratégie vytvárania hodnôt."
      K dokončeniu transakcie by malo dôjsť čo najskôr, ako to bude možné a to po splnení štandardných podmienok, vrátane schválenia transakcie orgánmi pre dohľad nad hospodárskou súťažou a trhom.  Finančným poradcom spoločnosti EIG pre túto transakciu bola banka HSBC Bank plc a právnym poradcom kancelária Latham & Watkins.
      O spoločnosti EIG
      EIG je popredným inštitucionálnym investorom do globálneho energetického priemyslu a k 31. decembru 2020 firma spravovala aktíva v celkovej hodnote 22 miliárd dolárov. Firma EIG sa v globálnom meradle špecializuje na súkromné investície do energetiky a s energetikou súvisiacej infraštruktúry. Za svoju 39-ročnú históriu spoločnosť EIG investovala do energetického sektora viac ako 34,9 miliardy dolárov, a to prostredníctvom viac ako 365 projektov či firiem v 36 krajinách a na 6 svetadieloch. Medzi zákazníkov spoločnosti EIG patria popredné penzijné fondy, poisťovacie spoločnosti, zaisťovne, nadácie a súkromné fondy, a to zo Spojených štátov amerických, ale aj z Ázie či Európy. Firma EIG sídli vo Washingtone a má pobočky v Houstone, Londýne, Sydney, Rio de Janeiro, Hongkongu a Soule. Ďalšie informácie získate na webových stránkach spoločnosti EIG - www.eigpartners.com.
      O spoločnosti Aramco
      Aramco je globálna energetická a chemická spoločnosť. Veríme, že energia predstavuje príležitosť. Spracovávame zhruba jeden z ôsmich barelov všetkej vyťaženej ropy na svete, vyvíjame nové energetické technológie a náš medzinárodný tím odborníkov sa snaží vytvárať zmysluplné hodnoty vo všetkom, čo robíme. Snažíme sa zabezpečiť trvalú udržateľnosť energetických zdrojov a umožniť ich hospodárnejšie využívanie, čo pomáha zlepšiť stabilitu a zabezpečiť dlhodobý rast na celom svete. www.aramco.com.