Skupina Slovnaft vyrába vlastnú dezinfekciu na ochranu pred šírením koronavírusu

Skupina Slovnaft začala v marci v jednej zo svojich členských spoločností s výrobou dezinfekcie na ochranu pred šírením nového koronavírusu. Prípravok používajú na dezinfekciu povrchov na čerpacích staniciach a v spoločnostiach patriacich do skupiny. Dezinfekcia je vyrobená na báze etanolu a izopropanolu a už bola zaregistrovaná príslušnými úradmi. Použiteľná je aj na dezinfekciu pokožky. Informoval o tom v stredu hovorca spoločnosti Anton Molnár.

      Vlastnú dezinfekciu pre rafinériu a členské firmy jej skupiny vyrába VÚRUP. Táto bratislavská firma prevádzkuje skúšobné laboratóriá, zaoberá sa geologickým prieskumom, výskumom a vývojom, ale aj výrobou rôznych špeciálnych produktov. V súčasnosti môže firma vyrábať v závislosti od dostupnosti vstupných surovín 8000 litrov prípravku denne.
      Generálny riaditeľ Slovnaftu Gabriel Szabó zdôraznil dôležitosť ochrany vlastných zamestnancov pred šírením nákazy, no aj prínos vlastnej produkcie dezinfekcie pre verejnosť. "Využívaním nášho prípravku sme zároveň obmedzili komerčné objednávky dezinfekcie, ktorá je teraz k dispozícii pre nemocnice, lekárne či ďalšie podniky," povedal Szabó.
      S výrobou vlastnej dezinfekcie začala aj materská spoločnosť Slovnaftu, spoločnosť MOL, ale aj spoločnosť INA v Chorvátsku. Celková výrobná kapacita na všetkých trhoch je 100.000 litrov dezinfekcie denne.
      Do výroby dezinfekcie sa zapojili aj výrobcovia biopalív. Napríklad výrobca bioetanolu, leopoldovská spoločnosť Enviral, dodá v nasledujúcich dňoch výrobcom dezinfekčných prostriedkov niekoľko miliónov litrov 99,7 % bezvodého liehu.