Eustream prezentoval plán výroby zeleného vodíka vo Veľkých Kapušanoch

Eustream prezentoval plán výroby zeleného vodíka vo Veľkých Kapušanoch
Spoločnosť Eustream pripravuje nový projekt výroby vodíka z obnoviteľných zdrojov. Aj tento plán prezentovala na kompresorovej stanici vo Veľkých Kapušanoch delegácii poslancov Výboru Národnej rady (NR) SR pre hospodárske záležitostí. Informoval o tom špecialista externej komunikácie spoločnosti Pavol Kubík. Informovala o tom agentúra TASR.
 
"Vyrobený zelený vodík plánujeme používať ako plyn na pohon turbín kompresorov. Chceme tak prispieť k dekarbonizácii medzinárodnej prepravy a urobiť tým dôležitý krok v našom pláne byť stopercentne pripravený na budúcu prepravu obnoviteľných a nízkouhlíkových plynov. Okrem podpory dekarbonizačných cieľov ide aj o ďalší technologický a strategický rozvoj kompresorovej stanice na východe Slovenska," priblížil generálny riaditeľ Eustreamu Rastislav Ňukovič.
 
Súčasťou pracovnej návštevy poslancov NR SR bola prehliadka existujúcej technológie, pomocou ktorej sa zabezpečuje preprava zemného plynu pre cieľové európske trhy. Jedna z najväčších kompresorových staníc v Európe okrem tradičného toku v smere z východu na západ zabezpečuje aj obsluhu zásobovania Ukrajiny v reverznom smere. Poslanci sa podľa Kubíka osobitne zaujímali o progres vo výstavbe prepojovacieho plynovodu Poľsko-Slovensko, ktorý umožní strednej a východnej Európe diverzifikovať zdroje vďaka novému prístup k trhu s LNG.
 
Eustream je slovenský prepravca zemného plynu, ktorý prevádzkuje prepravnú sieť pozostávajúcu zo štyroch až piatich paralelných plynovodných potrubí spájajúcich Ukrajinu, Českú republiku, Rakúsko, Maďarsko a čoskoro aj Poľsko. Spoločnosť sa stala súčasťou európskej iniciatívy European Hydrogen Backbone, ktorej cieľom je podporiť budúce prepravné trasy pre vodík v EÚ. Iniciatíva plánuje vytvoriť do roku 2040 sieť takmer 40.000 kilometrov potrubí pre vodík spájajúcu 21 európskych krajín. Slovenská časť podľa Kubíka predstavuje dôležitý príspevok k tejto iniciatíve, umožňujúci budúcu prepravu vodíka potenciálne dodávaného z Ukrajiny, alebo ďalšie cezhraničné toky.